POLITYKA COOKIES

POLO INVEST KALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA_

FIRMA

(https://www.poloinvest.pl)

ADRES STRONY INTERNETOWEJ

§ 1

Ilekroć w dokumencie jest mowa o:

  1. plikach cookies – rozumie się przez to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, które zawierają nazwę strony internetowej będącej ich źródłem, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym;
  2. operatorze serwisu – rozumie się przez to Polo Invest Kalinowscy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Głębockiej 5/45, 03-287 Warszawa, REGON 147147752, NIP 125-162-53-01, KRS 0000502433;
  3. serwisie internetowym – rozumie się przez to grupę powiązanych ze sobą stron internetowych o wspólnym adresie domenowym https://www.poloinvest.pl ;
  4. użytkownikach – rozumie się przez to osoby korzystające z serwisu, w tym w szczególności osoby wysyłające zapytania do operatora serwisu, jak również osoby przeglądające zawartość serwisu internetowego;
  5. przeglądarce internetowej – rozumie się przez to oprogramowanie informatyczne służące do przeglądania stron internetowych.

§ 2

Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies do:

  1. ustalenia, czy serwis internetowy był uprzednio odwiedzany przez danego Użytkownika;
  2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz do urządzenia, z którego Użytkownik korzysta;
  3. do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących w szczególności liczby odwiedzin;

§ 3

Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu zablokowania automatycznej obsługi plików cookies. Szczegółowe informacje o sposobie zablokowania automatycznej obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§ 4

Operator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą utrudnić lub uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych, w tym także serwisu internetowego.

§ 5

Polityka Prywatności Operatora serwisu dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna pod adresem internetowym: www.poloinvest.pl .

§ 6

Operator serwisu udziela odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące korzystania z plików cookies. Z Operatorem serwisu można się skontaktować telefonicznie (+48 501016004 ), za pośrednictwem poczty elektronicznej (poloinvest@wp.pl ) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.